Zrównoważony rozwój

Jesteśmy przekonani, że jednym ze sposobów zmniejszenia wpływu nowoczesnego stylu życia na środowisko naturalne jest produkcja prowadzona w zrównoważony sposób, przy podstawowym założeniu rozważnego wykorzystywania tego, co zaczerpnęliśmy z natury. Wierzymy, że nasze dzi...
Od pola do stołu

Żywność powinna powstawać lokalnie – takie założenie przyjęliśmy tworząc Goodvalley. Dzięki temu zmniejszamy nasz wpływ na klimat i dbamy o dobrostan zwierząt. Prowadzimy własne uprawy, stanowiące bazę dla pasz, którą karmimy naszą trzodę. Ze zbóż zebranych na naszych po...
Zerowy ślad węglowy

Obserwowalne globalne zmiany klimatyczne są wynikiem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, z czego szacuje się, że od 15 do 20 procent emisji pochodzi z sektora produkcji żywności. W Goodvalley działamy w sposób zrównoważony, minimalizując nasze oddziaływa...
Hodowla bez antybiotyków

Z powodu bakterii antybiotykoopornych na świecie umiera 700 tys. osób rocznie. Według danych WHO do 2050 roku ta liczba może wzrosnąć do 10 mln w skali roku. Niestety, ponad 70% wszystkich antybiotyków wykorzystywanych jest w rolnictwie, nie zawsze w sytuacjach konieczny...
Opakowania z recyklingu

Rosnąca ilość tworzyw sztucznych zasypuje naszą planetę. W Goodvalley odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii opakowań i nie chcemy przyczyniać się do zwiększenia ilości plastiku w środowisku. Stosując opakowania z recyklingu zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa pro...